Psychometrie

Wat is Psychometrie

De kunst van het zien via aanraking, een mooie uitleg voor psychometrie.
Via het in handen nemen van een voorwerp, zoals een ring, oorbellen, speelgoed of halsband krijgt men beelden door.
Deze beelden kunnen symbolisch bedoeld zijn en dat levert dan een kleine puzzel op.
 
Daarnaast kan het voorwerp als extra hulpmiddel dienen om contact te maken met Gene Zijde.
Het voorwerp draagt de energie van de eigenaar met zich mee.
 
Psychometrie is eigenlijk je gedachten leegmaken en de energieen van een persoonlijk voorwerp op pakken, en gewoon afwachten welke indrukken je krijgt bij het voorwerp.
Als ik me concentreer op de energie van een voorwerp of foto dan maak ik als het ware ook contact met de energie van de persoon van wie deze is of waar deze mee te maken heeft gehad.
 
Doormiddel van psychometrie kan ik contact maken met levende en overleden personen. Ik maak hierbij niet altijd direct contact met de persoon zelf, maar ik lees de energie van de persoon die zich vermengt heeft met het voorwerp