Helder waarnemen

Wat is helder waarnemen

Helderzien

Het zien van gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden

Het zien van geesten of andere verschijningsvormen, zoals aura's

De helderziende heeft soms een hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld een foto of een ander voorwerp, ook wel conductoren genoemd. Hoe de helderziende de beelden ervaart is verschillend. De ene zegt het als een film in zijn hoofd te zien, de ander als dia-serie. Weer anderen ervaren het als gevoel  of d.m.v. visualisatie.

Heldervoelen

Heldervoelen slaat op het kunnen aanvoelen van gevoelens, emoties, stemmingen en pijnen, maar ook vreugde en verdriet van een ander of een dier.

Heldervoelend kan leiden tot het verwerven van inzichten over iemands verleden aan de hand van diens persoonlijkheid, die tot stand is gekomen door zijn of haar levenservaringen. 

 

Helderhoren

Het horen van boodschappen van onzichtbare entiteiten (bv. geesten)

Het horen van gesprekken waarbij men niet aanwezig is geweest. Dit kunnen ook klanken of andere geluiden zijn. De geluiden werden dus ook niet geregistreerd door de oren

Helderhoren is het horen van geluid dat niet hoorbaar is voor de normale mens. Het is een geluid dat buiten het normale geluidsspectrum valt. Het zijn geen hogere of lagere tonen, maar ander soortige tonen. Iemand die helderhorend is kan dit opvangen. Het lijkt soms wel alsof het wordt ingefluisterd. Het hoeft niet altijd in de oren te zijn. Het komt ook voor dat het in jezelf gehoord wordt.

Iemand die helderhorend is, hoort vaak maar een deel of enkele van de onderstaande mogelijkheden van het paranormaal horen.Welke mogelijkheden zijn er?
·    Doorkrijgen door middel van entiteiten
·    Gedachtes horen (telepathie, gedachte lezen)
·    Innerlijk horen
·    Communiceren met bomen
·    Geluidsexpressie
·    Andere?·    Doorkrijgen door middel van entiteiten
Rond (bijna) iedereen bevinden zich meerdere entiteiten. Deze helpen de persoon in kwestie en kunnen hem raad geven wanneer de persoon het kan horen. In deze wereld bevinden zich niet alleen welwillende entiteiten, ook kwaadwillende entiteiten bestaan er en die kunnen het verkeerde met je voor hebben en het verkeerde adviseren. Het is dus belangrijk om heel erg dicht bij jezelf te blijven en te evalueren wat er geadviseerd wordt. Wanneer een persoon ervaring heeft met het horen van geesten kan die een onderscheid maken tussen de kwaadwillende en goedwillende entiteiten.
Soms komen er wel eens (bv) entiteiten eventjes op bezoek en kunnen je dan gedag zeggen en je aandacht vragen door je naam te roepen. Iemand die z'n naam hoort weet dan dat die eventjes bezoek heeft en er iemand kijkje komt nemen.·    Gedachtes horen (telepathie, gedachte lezen)
Het is zeldzaam, maar sommige mensen kunnen de gedachtes horen van andere mensen. Meestal is dit een dierbare of een naaste waarmee men een persoonlijke band heeft. Je hoort in je hoofd wat een ander denkt, het lijkt misschien alsof je het met je oren hoort, maar het zit echt in je hoofd. De eerste keer zal er afgevraagd worden wat die ander zei, maar die ander zegt niets gezegd te hebben. Voor het opvangen van gedachtes speelt afstand geen rol.·    Innerlijk horen ~~~~ uit je diepste binnenste
Andere mensen horen niet buiten de persoon, maar luisteren in zichzelf. Het verschil met helderwetendheid is in deze de bron van waar het vandaan komt. Bij helderwetendheid krijgt de persoon de informatie binnen vanuit een kosmische bron, terwijl het hier uit een innerlijke bron komt. De persoon gaat in zichzelf, bij het eigen innerlijke te rade hoe iets zit. Het is hierbij van wezenlijk belang dat de persoon zijn of haar eigen innerlijke vrij kan laten spreken zonder beïnvloedingen van de wil en het ego dat de persoon kan hebben.·    Communiceren met bomen
Er zijn mensen die met bomen communiceren. Dit lijkt enigszins op innerlijk horen, maar hier ligt het verschil dat je niet met je binnenste communiceert, maar met een boom buiten jouw. Wanneer je communiceert, maak je contact met het bewustzijn van de boom. je hoort dan de boom in je hoofd en niet in je oren. Je vertaalt het dan zelf in woorden. Alle bomen hebben een individualiteit, maar tegelijkertijd maken ze deel uit van een collectief bewustzijn. Verschillende bomen hebben verschillende karakters. Behalve met bomen kan men ook met planten communiceren.·    Geluidsexpressie
Hierbij hoort de persoon de stem van iemand anders en kan uit deze stem dingen herleiden. Wanneer iemand praat stopt de persoon er onbewust een heleboel emoties en energieën van zichzelf in. Wanneer de persoon bijvoorbeeld verbeelding heeft wordt dit ook meegegeven in de stem van die persoon. Door de stem draagt de persoon zijn verbeelding dan uit. Dit is het geval bij ieder gevoel en iedere karaktertrek. Ook wanneer de persoon liegt kan de andere persoon dit horen in de stem. De energie van het liegen wordt meegedragen in de stem en opgevangen in het oor. Deze energie vertaalt zich dan in het weten dat de andere persoon liegt. Het is ook mogelijk dat iemand juist hoort dat een persoon de waarheid spreekt (omdat de liegende-energie afwezig is in de stem). Met het luisteren naar de expressie (uiting) in het geluid, kan er meer uit de stem gehaald worden. Je hoort een stem en aan de hand van die stem kun je beschrijven hoe de persoon in elkaar zit.

 

Helderruiken

Het vermogen om energieën te ruiken die in geur worden omgezet.
Je ruikt plotseling een geur in een kamer of een plaats of bij een persoon die er eigenlijk niet is.Je ruikt dit voor even en dan verdwijnt de geur. De geur kan heel negatief aan voelen of positief. Meestal als je een geur ruikt krijg je iets in je gedachten naar binnen waar het mee in verband staat.

Er zijn verschillende mogelijkheden van het ruiken van geuren. Hier een paar voorbeelden.

het ruiken van ziektes.
het ruiken van een overleden persoon
het ruiken van tekortkomingen
het ruiken van dat iets niet gezond is.
het ruiken van dat iemand gaat overlijden.
het ruiken van geuren op bepaalde plaatsen.
het ruiken van dingen die je ziet.

Ruiken van de geur van een overleden persoon
Ieder mens heeft een bepaalde geur bij zich. Ook houden veel mensen van een bepaalde geur. Wanneer geesten aanwezig zijn kunnen ze zich kenbaar maken door de persoon iets te laten ruiken, wat dat dan in verband met die overleden persoon brengt. 

Helderproeven

Smaken in de mond die ineens opduiken en die je kunt associëren met persoonlijke ervaringen. 

Deze eigenschap is zeer zeldzaam en voor nu kan er alleen gegist worden wat het kan inhouden. Het zou heel erg op helderruikendheid kunnen lijken. Dit met name tot het proeven van tekorten bij mensen. De smaak is dan niet werkelijk aanwezig, maar de energie van het tekort in de uitstraling wordt dan omgezet op de tong in een smaak die voor de mens te begrijpen valt. 
Iemand die helderproevend is, proeft vaak maar een deel of enkele van de onderstaande mogelijkheden van het paranormaal proeven.

Welke mogelijkheden zijn er? 
· Proeven dat er iets niet goed/gezond is
· Smaak waarnemen van producten bij concentratie erop
· Waarnemen van vrijkomende afvalstoffen (> voorbeeld)
· Andere?

Proeven dat er iets niet goed/gezond is 
Wat een helderproevend persoon kan "proeven" is of hetgeen wat er tot zich genomen wordt, eten of drinken, goed voor hem of haar is. Bijvoorbeeld wanneer de persoon een slok neemt van water en dan proeft dat dit beter niet opgedronken kan worden. Dit poeft die persoon duidelijk terwijl er (in dit geval) geen smaak aan zit. Een ander persoon proeft ook, maar proeft gewoon water en niets geks.
Het hangt dus niet af van de smaak van het water. De tong van de persoon proeft gewoon de smaak en de persoon proeft met zijn of haar andere sensoren, die in de tong zitten, de energie van de substantie. Als de energie van de substantie niet bevorderlijk is voor de persoon, dan vertelt de energie dat aan de persoon.

Smaak waarnemen van producten bij concentratie erop 
Bij het lopen door de supermarkt concentreer je je op een bepaald product. Je neemt dan de energie van het voedingsmiddel binnen. Je proeft dan de smaak van het product. Waarschijnlijk trek je bij de concentratie de energie van het voedingsmiddel aan, deze wordt vervolgens waargenomen door de tong en dat wordt omgezet als een smaak. Je kunt dan waarnemen of een voedingsmiddel een chemische toevoeging heeft, zoet of zout is, of artikelen nog vers zijn, enzovoort.

Waarnemen van vrijkomende afvalstoffen (> voorbeeld)
De energie van de afvalstoffen die je bijvoorbeeld bij een massage loskomen kun je ook waarnemen. De energie hiervan wordt in dan omgezet in een smaak. De smaak van afvalstoffen is vies, het smaakt naar ijzer. Nu wordt er in dit voorbeeld afvalstoffen gebruikt dat tijdens een lichaamsproces vrij komen, maar er zijn meerdere processen die "te proeven" zijn.

 
Helderweten

Het plots hebben van kennis over feiten, gebeurtenissen of personen - vaak gerelateerd aan toekomstige feiten - waardoor het aanleunt tegen toekomst voorspellen.

Het hebben van kennis over een persoon zonder voorkennis (dus zonder dat men hierover iets te weten kon komen). Bv. het weten van gebeurtenissen, daden of ziekten uit het verleden.

Het 'weten' wordt vaak vermeld samen met het ervaren van de zintuiglijke waarnemingen, zodat het een totaalbeeld aan kennis met zich meebrengt. Zoals het zien van beelden, horen van geluiden, beleven van gevoelens en geuren.

Melding wordt ook vaak gedaan van kennis die doorgegeven zou worden via een helpende gids of entiteit.

Het hebben van kennis die vergaard zou zijn in een eerder leven.

Weten waar iemand zich bevindt als hij/zij niet in de buurt is.