Polariteitsmassage

Polariteitsmassage

Polariteitsmassage is een energetische massage waarbij wordt gewerkt met de verschillende polen van het lichaam. Doel van de massage is de balans tussen lichaam, geest en emoties te herstellen. Bij een disbalans in één van deze drie ontstaan op bepaalde plaatsen in het lichaam ophopingen van energie, waardoor op andere plaatsen in het lichaam tekorten ontstaan. Door een polariteitsmassage worden blokkades opgeheven, waardoor de energie tussen de polen weer goed gaat stromen.

Tijdens een polariteitsmassage worden drie technieken gebruikt: diepe massage wordt gebruikt om de geblokkeerde energie los te maken. Lichte aanraking zonder druk en niet-lichamelijke aanraking worden gebruikt om de energie te polariseren. De niet-lichamelijke aanraking is een energetische aanraking waarbij de handen vlak boven het lichaam worden gehouden. Met deze technieken wordt het stromen van de levensenergie bevorderd.

 

De eerste massage is meestal een meer algemenere massage, een soort kennismaking. Je kunt dan ook rustig voelen hoe mijn manier van werken gaat. Als je vaker komt wordt het steeds meer toegespitst op jouw energie, lijf, behoefte en stemming.