Kundalini: Spiritueel ontwaken

Kundalini: Spiritueel ontwaken

Het ontwaken van kundalini kan heel onaangenaam zijn als je niet weet wat je doet en het kan gevaarlijk worden als de mensen die jou er in onderwijzen en de mensen die je willen helpen niet weten wat ze doen.

De kunst van het ontwaken en behandelen of begeleiden van de kundalini en de kwaliteiten en invloed ervan op lichaam en ziel kan niet geleerd worden uit boeken op school of op de universiteit. Het is voornamelijk een praktische zaak en niet slechts een theoretische. Het kan heel gevaarlijk zijn om van iemand die nog nooit in zijn leven een auto heeft bestuurd rijlessen te nemen, ook al heeft hij een heleboel boeken over autorijden gelezen.

Het kan gevaarlijk zijn om de kunst van het ontwaken van kundalini te leren van iemand
die er veel boeken over heeft gelezen maar het niet zelf heeft ervaren, en het kan extreem gevaarlijk worden om iemand zonder persoonlijke en praktische ervaring van kundalini-ontwaking jou te laten helpen wanneer je last hebt van een onaangename kundalini-ervaring.

Verlichting en kundalini
Verlichting is een resultaat van het ontwaken van kundalini. Er kan geen ervaring van verlichting
plaatsvinden zonder het ontwaken van kundalini. Daarom behoort het de intentie van elke spirituele zoeker te zijn om de kundalini te laten ontwaken. Vroeger waren er slechts een paar zoekers die wensten zichzelf te verenigen met de universele spirit, maar tegenwoordig zijn er miljoenen mensen die streven naar een hogere ervaring, een hoger en breder bewustzijn dat hen kan leiden naar eenheid met de schepping.

Honderden jaren lang spraken mensen over deze ervaring en gaven het verschillende namen zonder het juiste begrip ervan. Het is van belang om te weten dat het bereiken van deze staat niet het einde van de weg is. Niets eindigt; slechts een bepaald niveau van ervaring eindigt en een ander niveau begint. Met het ontwaken van kundalini ontwaakt een groter bewustzijn uit zijn slaap en zegent je met zijn hogere potentieel van creativiteit en zelf-manifestatie.

Universeel Bewustzijn
Universeel Bewustzijn wordt bereikt als iemand een blijvende ervaring heeft waarin zij door hun illusie van afgescheidenheid heen kijken en hun afgescheiden zelfbewustzijn verliezen. Hun bewustzijn ‘gaat dan samen’ met het Universum – zij ervaren het Een zijn met het Universum.
Dit is vaak het resultaat van het door een bewuste psychologische ‘doodervaring’ heen gaan, bewerkstelligd door kundalini-ontwakingstechnieken en andere aspecten van een spiritueel pad. De illusie van afgescheidenheid lost op in het Eenheidsbewustzijn.

Met het uiteenvallen van de illusie van afgescheidenheid ‘lijkt’ het afgescheiden zelf dood te gaan en vindt er een ‘wedergeboorte’ plaats. Het afgescheiden zelfbewustzijn wordt overstegen en getransformeerd. Het dominante bewustzijn wordt het Innerlijk Zelf, dát deel van ons dat de Universele Spirit is – en dan hebben we ‘Universeel Bewustzijn’. Als het op de juiste manier ervaren wordt is iemand nooit meer dezelfde en ‘ziet de dingen’ nooit meer op dezelfde manier als vroeger. Vanaf dat moment wordt alles begrepen in het licht van het ‘grotere plaatje’, in het licht van Een zijn met de Universele Spirit (God). Zelfzucht wordt dan verleden tijd. Dit wordt ook het bereiken van ‘verlichting’ genoemd of aangeduid met andere termen.

De juiste leraar
Het is absoluut van essentieel belang dat je een leraar hebt bij wie je je helemaal op je gemak voelt. Veel mensen zeggen dat de ware leraar zich binnenin hen bevindt, maar helaas zijn ze niet in staat om met hem te communiceren, hem te begrijpen en zijn ingewikkelde instructies op te volgen. De meeste mensen hebben een externe leraar nodig. Een ware leraar zal je in verbinding brengen met de innerlijke leraar in jezelf.

Hoe lang duurt het?
Voorbereiding is niet iets van één leven; je kunt niet zeggen hoe lang het duurt. Maar als je gemotiveerd bent om de kundalini en de chakra’s te ontwaken zou je geen haast moeten hebben. Wijd tenminste tien jaar van je leven aan dit doel. Dat wil niet zeggen dat het ontwaken van kundalini niet kan worden gerealiseerd binnen een, twee of drie jaar – het kan. Totale ontwaking kan soms plaatsvinden binnen een of twee weken, of de leraar kan jou doen ontwaken in een dag, maar je zal niet in staat zijn om deze ontwaking te behouden en te onderhouden. De tien jaren zijn niet voor de ontwaking zelf maar voor de voorbereiding en de zuivering van je lichaam en geest zodat je de ontwaking zult kunnen behouden en onderhouden.

Vroege ontwaking
Als je een ontwakingservaring hebt voordat je goed bent voorbereid, hoor je onmiddellijk alsnog te beginnen met jezelf voor te bereiden. Het eerste wat je moet doen is overstappen naar een licht en zuiver dieet. Je zou verder een rustige leefwijze moeten nastreven en sociale interacties en indrukken van buitenaf zoveel mogelijk vermijden. Tijdens deze periode hoor je geen drugs, alcohol, medicijnen of andere chemicaliën te gebruiken en vervolgens hoor je op zoek te gaan naar iemand die je verder kan begeleiden. Verschillende aspecten van kundalini-stijging

Met het ontwaken van kundalini vindt een transformatie plaats in je leven. Het heeft weinig te maken met moraal, religie of ethiek; het heeft te maken met de kwaliteit van je ervaringen en waarnemingen. Wanneer de kundalini ontwaakt, verandert je mind en al je overtuigingen, gedachten, emoties, prioriteiten en gehechtheden veranderen mee.

In sommige gevallen vindt er een herstructurering van het fysieke lichaam plaats. Wanneer kundalini
ontwaakt, ondergaat het fysieke lichaam heel wat veranderingen. Over het algemeen zijn deze positief maar zonder de juiste voorbereidingen kunnen ze onaangenaam zijn. De vertrouwde grenzen van je zintuigen kunnen verdwijnen terwijl het bereik van je zintuigen zich kan verbreden.

Wanneer het zenuwstelsel en de hersenen behoorlijk worden geprikkeld, kan het zijn dat zich andere
vermogens ontwikkelen. Vaak ontwikkelt iemand in wie kundalini ontwaakt een of andere gave zoals
helderziendheid, helderhorendheid, e.d. Mensen om je heen kunnen bang van je worden en hierdoor
agressief op je reageren.

Kundalini ontwaking is geen ziekte
Het ontwaken van kundalini en het behandelen/begeleiden van kundalini-ervaringen behoort tot een
vakmanschap, wat vele jaren van ervaring vergt en een diepe en brede theoretische kennis vereist. Het
ontwaken van kundalini is geen ziekte en ook geen psychisch probleem. Daarom zou het ook niet door
medische artsen, klinische psychologen of psychiaters behandeld moeten worden. De personen die jou toestemming zouden mogen hebben om het ontwaken van kundalini te ‘behandelen’, horen diegenen te zijn die het persoonlijk ervaren hebben en geleerd hebben hoe deze ervaring te behandelen of te begeleiden. Het verschijnsel van een te vroege kundalini-ontwaking wordt al eeuwenlang met succes behandeld in spirituele gemeenschappen die ermee vertrouwd zijn (yogi’s, monniken etc).

Helaas hebben zij (en Jezus, Boeddha of de Dalai Lama) geen certificaten, diploma’s of een klinische opleiding of achtergrond. Door de farmaceutische industrie en sommige mensen in de medische wereld zijn we systematisch overtuigd dat leven een ziekte is. Het enige doel achter het bevorderen van deze overtuiging is geld verdienen. Je spirituele ontwikkeling en gezondheid zijn jouw verantwoordelijkheid. Laat de onwetende hebzuchtige mens niet aan jouw kundalini komen… het kan je jouw vrijheid en je gezondheid kosten.

Over risico’s van Kundalini ontwaking

Er zijn ontelbare verhalen over de gevaren van het ontwaken van kundalini en over mensen die gek werden of in een psychose terechtkwamen.

Net als elke andere vaardigheid hoort de vaardigheid van het ontwaken van kundalini op de juiste manier voorbereid en geleerd te worden van de juiste leraar om onnodige gevaren te vermijden.

Jezus, Mozes, Boeddha, Mohammed en vele anderen zijn manifestaties van de kundalini van de Schepping. In hun leven inspireerden zij de kundalini in duizenden mensen. Het ontwaken van kundalini is een van de grootste, zo niet de grootste gebeurtenis in het leven van een spirituele zoeker.

Niets groots kan worden bereikt in het leven zonder jezelf aan enig risico bloot te stellen. Er is geen vooruitgang zonder het nemen van risico’s. Elke grote wetenschapper, ontdekkingsreiziger en avonturier heeft risico’s het hoofd geboden. Mensen die voornamelijk denken aan en praten over risico’s zijn bangeriken en onwetend. Zij wijzen de natuur van het leven zelf af. Kundalini-beoefening is zeker niet gevaarlijker dan veel van de activiteiten die de meeste mensen ondernemen voor de kick.

De risico’s zijn bij lange na niet zo groot als die welke verbonden zijn aan het gebruik van cosmetica, het innemen van geraffineerde suiker, smaak- en kleurstoffen, koffie, alcohol en medicijnen; producten die op zeer grote schaal dagelijks door mensen worden genuttigd. Als je vergiftigd eten tot je neemt, vervuilde lucht inademt of yoga op de verkeerde manier beoefent, zal de natuur je waarschuwen en je dwingen om te stoppen. Precies zo zal de natuur obstakels op je pad plaatsen wanneer kundalini-ontwaking plaats vindt en jij niet voorbereid bent om hiermee om te gaan.

Als je ooit bang wordt als gevolg van ontwaking van de kundalini en je dit proces wilt stoppen, is het enige wat je hoeft te doen terug te keren naar een ongezonde, grove leefwijze in plaats een bewuste, rustige en zuivere leefwijze. Vergroot je zelfzuchtigheid, houd je enkel bezig met jouw
wensen en verlangens zonder rekening te houden met anderen en doe geen moeite om je gedachten of emoties te beheren. Dit zal de kundalini terugbrengen naar de eerste chakra.