Symbolen en hun betekenis

 

 

De levensboom staat symbool voor wijsheid, bescherming, kracht, overvloed, schoonheid, en verlossing. Ook is de levensboom natuurlijk een symbool voor het leven zelf. Met zijn wortels in de aarde heeft hij contact met de onderwereld. Met zijn takken reikt hij naar de hemel. Hij is een bemiddelaar tussen goden en mensen.

 

 
 
Een veel voorkomende vorm of representatie van de Triquetra is een cirkel die door drie met elkaar verbonden lussen met elkaar verenigd zijn. De eenheid betekenis komt daarin tot uitdrukking.De cirkel benadrukt de eenheid van de gehele combinatie met de drie elementen, een verbinding die niet gebroken kan worden.De cirkel betekent het oneindige en de eeuwigheid. De cirkel is echter optioneel en de Triquetra wordt ook vaak zonder gebruikt.Dit heilige drie eenheid symbool vertegenwoordigt ook bescherming.De Triquetra symboliseert de volgende drie-eenheden:
 

  • Spirit, Mind en Body
  • Moeder, Vader en Kind
  • Verleden, Heden en toekomst
  • Power, Intellect en Liefde
  • Schepper, Vernietiger en Onderhouder
  • Oprichting, Instandhouding en Vernietiging
  • Gedachte, Gevoel en Emotie
  • Moeder, Maagd en Vrouw
  • Leven, Dood en Hergeboorte
  • Aarde, Lucht en Water
 

Het Pentagram is het symbool van een ster in een cirkel. Het pentagram heeft altijd 5 punten. Traditioneel is er één naar boven gericht. Elke punt heeft zijn eigen betekenis.

De opwaartse punt van de ster is representatief voor de geest. De andere vier punten vertegenwoordigen allen één van de elementen: aarde, lucht, vuur en water.

De geest en alle elementen dragen bij aan het leven en maken deel uit van ons allemaal.

De betekenis van het pentagram kan ook de zoektocht naar Goddelijke Kennis vertegenwoordigen. Het is een oud concept dat blijkt uit de vroegste geschreven rituele teksten in Babylonië en uit Keltische en Indiaanse tradities.

Eén van de symbolieken van het dragen van een pentagram als sieraad kan daarom de verbondenheid met de elementen en het respecteren